Rammeavtale med Bærum kommune.

Vi har fått kontrakt med Bærum kommune på vedlikehold og sikkerhetstiltak i perioden 2015-2017.
Bærum kommune er en stor kommune med mange veier som skal vedlikeholdes. Vi er i full gang med å klargjøre til de stedene det skal asfalteres og der det er asfaltert legger vi banketter og jord langs kantene.

I tillegg er det forskjellige andre utbedringer som nye gangveier, oppgradering og vedlikehold av kummer og sluk, bommer som skal ned, taktil oppmerking, utskifting av stein og utførelse av andre oppdrag som Bærum kommune ønsker utført.