Landskap og terrengutforming

Enten av estetiske eller praktiske årsaker, kan vi håndtere stort og smått av masseforflytninger, planering, vegetasjonsrensk og nydyrking. Vi har i tillegg erfaring med arbeid på «utfordrende» grunnforhold og påfølgende stabilisering.

Landskap og terreng

 

Comments are closed