VARIGE, GRØNNE UTEROMSLØSNINGER
VELKOMMEN

Agro Anlegg AS skaper vakre og funksjonelle landskaps- og utemiljøer for oppdragsgivere innfor kommunal og offentlig sektor, næring og riksentreprise. Vårt varemerke er god gjennomføringskraft og gjennomgående kvalitet i alle ledd, noe som gjerne gjenspeiles i hva kundene sier om oss, og arbeidet vi har utført for dem.    
VI TILBYR

Landskaps- og terrengutforming

Utforming, planering, og nydyrking.

Vei- og gateanlegg

Infrastruktur og trafikksikkerhet.

Steinarbeider

Granittbelegg, brostein, betong, og belegningsstein.

Graver

Grunn- og rørarbeider

Grunnarbeid og teknisk infrastruktur.

Beplantning

Grønne og frodige utemiljøer.

Graver

Skjøtsel og vedlikehold

Av små og store grøntarealerVISJON OG VERDIER

Agro Anlegg AS skal være en ledende leverandør av varige, grønne uteromsløsninger. Vi er alltid kvalitetsbevisste, nøyaktige og engasjerte i alt vi gjør. Derfor skal våre kunder, i alle deler av prosessen, oppleve oss som kompetente, kunnskapsrike og leveringsdyktige.

Les mer

UTVALGTE PROSJEKTER