Forfatter: Lasse

jan - 24
2019

Personvernerklæring Agro Anlegg AS

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Agro Anlegg AS samler inn og bruker personopplysninger. Agro Anlegg AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegering…

jul - 18
2018

Våler sykehjem

Totalprosjekt som innebar prosjektering og utførelse av sansehage og utbedring av utomhus ved Våler sykehjem. Oppsetting av terrasse. Opparbeidelse av liten dam. Elektroarbeider. Steinarbeider og beplantning. Oppdragsgiver Våler kommune Utført 2017-2018 Sum 2.000.000,- Referanse Torfinn Hagen 95 76 72 22…

jul - 18
2018

Karl Johan

Total opparbeidelse av Karl Johan m/sidegater. Totalt 17000m2 med granittdekker. 1500m kantstein/spesial elementer i granitt Oppdragsgiver NCC, Oslo Kommune Utført 2004-2005 Sum 11.000.000,- Referanse Hans Kevin  

jul - 07
2018

Bogstadveien

Her er det bygd fra bunnen av Hegdehaugsveien opp til Bogstadveien 6 . Arbeidene gikk ut på utgraving av 60 cm masse i alle fortauene på begge sider. Det ble masse utskiftet, det ble gravd ned hovedføring til varmeanlegget i…

jul - 03
2018

IFI2, Universitetet i Oslo

Utgraving av masse på henholdsvis 10 000m3 Bekkedrag og damareal inkl membran/geotekstil på 2200m2. Plasstøping av pumpekum, 250m vann og pumpeledning. Totalt forskalingsareal på 1900 m2 fordelt på dekker, ramper og vegger. Etablering av plen og grasbakke på 10 000m2…

jun - 26
2018

Verdensparken del 1

Mottaker av Oslo bys arkitekturpris 2017. Opparbeidelse av bekkedrag med dam. Støpning av dekker. Støpning av terskler og murer. Montering av granittelementer både murer og dekker.Elektroentreprise – Grøfter, master, samt punkt og effektbelysning. Beplantning av 6000m2 plen samt 1300m2 plante/buskfelt…

jun - 22
2018

Nedre Foss Park

Opparbeidelse av Nedre Foss Park, med samlet 14 000m2 rekrasjonsareale. Massehåndtering. Støpning av ulike dekker – Tre, asfalt, granitt og gummi/fallunderlag. Etablering av plen, buskfelt og staudefelt. Montering av granittelementer på dekker, murer, trapper og amfi.Møbleringsarbeid – Benker, sykkelparkering, rekkverk,…

jul - 10
2017

Miljøgate Nesodden

Miljøgate samt utenomhus rundt nytt rådhus. Vann/avløp-grunnarbeider. Oppdragsgiver Skanska Utført 2011 Sum 51.375.000,- Referanse Ståle Haakull, Tlf: 93 44 46 85