Forfatter: flodinadmin

jun - 11
2018

Forskningsparken

Opparbeidelse av bekkedrag med dam. Støpning av dekker. Støpning av terskler og murer. Montering av granittelementer. Beplantning. Sykkelparkering, treningsapparater og gummidekker. Oppdragsgiver Ciens AS, Oslo BYM, Oslo VAV Utført 2016-2017 Sum 21.000.000,- Referanse Arne Rønning (Ciens AS) Tlf: 90 59…

mai - 16
2018

Skjøtsel og vedlikehold

Hva skjer med det nyetablerte grøntanlegget når den siste arbeidsbilen har kjørt fra stedet? Agro Anlegg AS tilbyr skjøtsel og vedlikehold av små og store grøntarealer, om det er garantiskjøtsel etter utført arbeid, eller rene vedlikeholdsavtaler. Mange borettslag velger å…

mai - 16
2018

Grunn- og rørarbeider

Et godt fundament synes nødvendigvis ikke, men er arbeidet dårlig utført kan resultatet bli katastrofalt. Når det stilles strenge krav til moderne ledningsanlegg, kan vi stille med kunnskap, erfaring og gode KS- og HMS-rutiner. Vi har maskinførere, grunnarbeidere og anleggsrørleggere…

mai - 16
2018

Steinarbeider

Granittbelegg, brostein, betong, belegningsstein, kantstein eller heller – uansett valg, gir steinarbeider vakre og varige uteromsløsninger. Hos oss finner du mange spesialister innen faget med både mesterbrev og fagbrev. De tar gjerne en utfordring, for de vet hva de er…

mar - 20
2018

Vei- og gateanlegg

Forbedring av infrastruktur og tiltak for å høyne trafikksikkerhet er noe av det våre erfarne medarbeidere innen vei- og gateanlegg jobber med. Vi har lang erfaring med komplekse prosjekter i urbane miljøer, om det er arbeid på vei eller i…

mar - 15
2018

Verdensparken del 3

Opparbeidelse av parkanlegg. Steinarbeider. Beplantning. Lekeaparater Oppdragsgiver Oslo Kommune BYM Utført 2015-2016 Sum 8.500.000,- Referanse Christer Karlsson. Tlf: 41 67 11 41  

mar - 15
2018

Sofienbergparken

Opparbeidelse av uteområde og parkanlegg. Lekeapparater. Stellebod iht våtromsnormen etc. Opparbeidelse av gummidekker. Steinarbeid. Beplantning. Oppdragsgiver Oslo Kommune Omsorgsbygg Utført 2016 Sum 7.700.000,- Referanse Kristoffer Nedal Tlf: 93 04 45 79  

mar - 15
2018

Vevelstad veien, rundkjøring

Prosjektet er en av hovedårene mellom Ski og Oslo. Det er også krysset til kollektiv trafikk/jernbane til Oslo. Her har vi da midt i mellom to kryss hevet veien en meter, samt skutt ut ca 7000 m3 med fjell som…

mar - 14
2018

Bymiljøetaten

Kontraktsarbeidene ble utført på en god måte, og kvaliteten på arbeidet vurderes som meget god. Entreprenøren var lett å samarbeide med og løsningsorientert. Bymiljøetaten gir Agro karakteren 5 (av 6).