Forfatter: flodinadmin

mar - 14
2018

Landskaps- og terrengutforming

En helhetlig utforming av et landskap kan gi en mer praktisk utnyttelse av området, samt forskjønne og bidra til bedre trivsel. Å skape slike samspill er spennende og utfordrende, ikke minst fordi resultatet kan høyne menneskers livskvalitet. Agro Anlegg AS…

mar - 14
2018

Ekeberg skogpark

Opparbeidelse av park med dam. Beplantning Inkl VA arbeid. Oppdragsgiver NCC Constructions Utført 2013 Sum 8 000 000 Referanse  

mar - 14
2018

Beplantning

Grønne og frodige utemiljøer forskjønner og bidrar til god folkehelse. Når grunnarbeidet er riktig utført, og valg av uteromsløsninger fornuftige, vil anlegget kunne holdes pent også i ettertid. At plantene er sunne og friske er selvsagt også avgjørende for å…