Bogstadveien

jul - 07
2018

Bogstadveien

Her er det bygd fra bunnen av Hegdehaugsveien opp til Bogstadveien 6 .
Arbeidene gikk ut på utgraving av 60 cm masse i alle fortauene på begge sider.
Det ble masse utskiftet, det ble gravd ned hovedføring til varmeanlegget i øvre del, bygd tre stk varmesentraler, samt lagt rør i hele gaten. Ca 23 000 meter.
Toppen ble da utført med heller oppe på drensasfalten rundt varmesløyfene.
I tillegg til dette ble det satt opp en del natursteinsmurer, samt trapper i naturstein. Dette var et anlegg som gikk med full trafikk og trikk i gaten i hele byggeperioden.
Oppdragsgiver Oslo Kommune, BYM
Utført 2013-2014
Sum 17.000.000,-
Referanse Knut Strand Andersen
Tlf: 93 01 62 18