Bryn Kirkegård

jan - 17
2020

Bryn Kirkegård

Totalt 4,5 daa terrengendring m/ferdigplen.
9 gravfelter (tot 4 deleområder).
1500 m3 tilføring ny jord for ny kistehøyde.
Opparbeidelse av interne driftsveier anslagsvis 200m.
Demontering/mellomlagring/re-montering tot 356 gravminner.
Spesialarbeider utført underveis (kontroll, boring bolting minne/fundament + liming).
Arbeider utført under ordinær drift av gravplasser (begravelser i byggeperiode etc).
Koordinering nytt vanningsanlegg

Oppdragsgiver Bærum kommune
Utført 2018-2020
Sum 2.000.000,-
Referanse Lasse Jensen
917 89 309