Kategori: beplantning

jan - 17
2020

Solheim Park

Totalprosjekt med prosjektering og utførelse i egenregi. Opparbeidelse av parkanlegg. Oppfylling med 3000m3 masser. Opparbeidelse av parkouranlegg, volleyballbane, bmx/pumptrack, lekeplass og ballbane. Opparbeidelse av petanque bane. Montering av granittelementer. Effektbelysning Oppdragsgiver Lørenskog kommune Utført 2018-2019 Sum 10.000.000,- Referanse Samin Salehi

jan - 17
2020

Bryn Kirkegård

Totalt 4,5 daa terrengendring m/ferdigplen. 9 gravfelter (tot 4 deleområder). 1500 m3 tilføring ny jord for ny kistehøyde. Opparbeidelse av interne driftsveier anslagsvis 200m. Demontering/mellomlagring/re-montering tot 356 gravminner. Spesialarbeider utført underveis (kontroll, boring bolting minne/fundament + liming). Arbeider utført under…

jan - 17
2020

Dronningensgate

Totalopparbeidelse av hele Dronningensgate i forbindelse med bilfritt byliv. 800meter granittkantstein. 2000 m2 heller. Sykkelparkering. Smågatestein. Møblering og elektroentreprise. Beplantning og bytrær Oppdragsgiver Oslo BYM Utført 2018-2019 Sum 18.000.000,- Referanse Thor Øystein Rødal 45 23 72 39

jan - 17
2020

Linderud Tbane

Opparbeidelse av gangvei i bratt skråning. Masseutskiftning. Montering av granittelementer. Belysning. Rekkverksarbeid. Støping av trapper og murer Oppdragsgiver Oslo BYM Utført 2018 Sum 5.500.000,- Referanse Katarina Young 977 05 311

jan - 17
2020

Sørli lekepark

Opparbeidelse av lekepark. Masseutskiftning Montering av granittelementer. Beplantning og møblering. Sykkelparkering, lekeapparater og gummidekker. Oppdragsgiver Bydel gamle Oslo Utført 2018 Sum 8.500.000,- Referanse Berit Tønder Utvik 99 24 66 91

jan - 17
2020

Ormsund/Bekkelaget park

Opparbeidelse av spuntvegg med støpt såle og stålskjellet. Oppfylling med 6000m3 masser. Opparbeidelse av stupetårn og brygge. Opparbeidelse av parkouranlegg, sandvolleyballbane, bmx/pumptrack og ballbinge. Opparbeidelse av parkanlegg og grillplass Montering av granittelementer. Beplantning Oppdragsgiver Oslo HAV Utført 2018-2019 Sum 25.000.000,-…

jul - 18
2018

Våler sykehjem

Totalprosjekt som innebar prosjektering og utførelse av sansehage og utbedring av utomhus ved Våler sykehjem. Oppsetting av terrasse. Opparbeidelse av liten dam. Elektroarbeider. Steinarbeider og beplantning. Oppdragsgiver Våler kommune Utført 2017-2018 Sum 2.000.000,- Referanse Torfinn Hagen 95 76 72 22

jul - 18
2018

Karl Johan

Total opparbeidelse av Karl Johan m/sidegater. Totalt 17000m2 med granittdekker. 1500m kantstein/spesial elementer i granitt Oppdragsgiver NCC, Oslo Kommune Utført 2004-2005 Sum 11.000.000,- Referanse Hans Kevin  

jul - 07
2018

Bogstadveien

Her er det bygd fra bunnen av Hegdehaugsveien opp til Bogstadveien 6 . Arbeidene gikk ut på utgraving av 60 cm masse i alle fortauene på begge sider. Det ble masse utskiftet, det ble gravd ned hovedføring til varmeanlegget i…

jul - 03
2018

IFI2, Universitetet i Oslo

Utgraving av masse på henholdsvis 10 000m3 Bekkedrag og damareal inkl membran/geotekstil på 2200m2. Plasstøping av pumpekum, 250m vann og pumpeledning. Totalt forskalingsareal på 1900 m2 fordelt på dekker, ramper og vegger. Etablering av plen og grasbakke på 10 000m2…