Kategori: grunn_og_rørarbeider

mar - 14
2018

Ekeberg skogpark

Opparbeidelse av park med dam. Beplantning Inkl VA arbeid. Oppdragsgiver NCC Constructions Utført 2013 Sum 8 000 000 Referanse