Kategori: lekeplass

jul - 03
2018

IFI2, Universitetet i Oslo

Utgraving av masse på henholdsvis 10 000m3 Bekkedrag og damareal inkl membran/geotekstil på 2200m2. Plasstøping av pumpekum, 250m vann og pumpeledning. Totalt forskalingsareal på 1900 m2 fordelt på dekker, ramper og vegger. Etablering av plen og grasbakke på 10 000m2…

jun - 22
2018

Nedre Foss Park

Opparbeidelse av Nedre Foss Park, med samlet 14 000m2 rekrasjonsareale. Massehåndtering. Støpning av ulike dekker – Tre, asfalt, granitt og gummi/fallunderlag. Etablering av plen, buskfelt og staudefelt. Montering av granittelementer på dekker, murer, trapper og amfi.Møbleringsarbeid – Benker, sykkelparkering, rekkverk,…

jul - 10
2017

Miljøgate Nesodden

Miljøgate samt utenomhus rundt nytt rådhus. Vann/avløp-grunnarbeider. Oppdragsgiver Skanska Utført 2011 Sum 51.375.000,- Referanse Ståle Haakull, Tlf: 93 44 46 85