Kategori: Tjenester

mai - 16
2018

Skjøtsel og vedlikehold

Hva skjer med det nyetablerte grøntanlegget når den siste arbeidsbilen har kjørt fra stedet? Agro Anlegg AS tilbyr skjøtsel og vedlikehold av små og store grøntarealer, om det er garantiskjøtsel etter utført arbeid, eller rene vedlikeholdsavtaler. Mange borettslag velger å…

mai - 16
2018

Grunn- og rørarbeider

Et godt fundament synes nødvendigvis ikke, men er arbeidet dårlig utført kan resultatet bli katastrofalt. Når det stilles strenge krav til moderne ledningsanlegg, kan vi stille med kunnskap, erfaring og gode KS- og HMS-rutiner. Vi har maskinførere, grunnarbeidere og anleggsrørleggere…

mai - 16
2018

Steinarbeider

Granittbelegg, brostein, betong, belegningsstein, kantstein eller heller – uansett valg, gir steinarbeider vakre og varige uteromsløsninger. Hos oss finner du mange spesialister innen faget med både mesterbrev og fagbrev. De tar gjerne en utfordring, for de vet hva de er…

mar - 20
2018

Vei- og gateanlegg

Forbedring av infrastruktur og tiltak for å høyne trafikksikkerhet er noe av det våre erfarne medarbeidere innen vei- og gateanlegg jobber med. Vi har lang erfaring med komplekse prosjekter i urbane miljøer, om det er arbeid på vei eller i…

mar - 14
2018

Landskaps- og terrengutforming

En helhetlig utforming av et landskap kan gi en mer praktisk utnyttelse av området, samt forskjønne og bidra til bedre trivsel. Å skape slike samspill er spennende og utfordrende, ikke minst fordi resultatet kan høyne menneskers livskvalitet. Agro Anlegg AS…

mar - 14
2018

Beplantning

Grønne og frodige utemiljøer forskjønner og bidrar til god folkehelse. Når grunnarbeidet er riktig utført, og valg av uteromsløsninger fornuftige, vil anlegget kunne holdes pent også i ettertid. At plantene er sunne og friske er selvsagt også avgjørende for å…