Kategori: utvalgte_prosjekter

jun - 22
2018

Nedre Foss Park

Opparbeidelse av Nedre Foss Park, med samlet 14 000m2 rekrasjonsareale. Massehåndtering. Støpning av ulike dekker – Tre, asfalt, granitt og gummi/fallunderlag. Etablering av plen, buskfelt og staudefelt. Montering av granittelementer på dekker, murer, trapper og amfi.Møbleringsarbeid – Benker, sykkelparkering, rekkverk,…

jun - 11
2018

Forskningsparken

Opparbeidelse av bekkedrag med dam. Støpning av dekker. Støpning av terskler og murer. Montering av granittelementer. Beplantning. Sykkelparkering, treningsapparater og gummidekker. Oppdragsgiver Ciens AS, Oslo BYM, Oslo VAV Utført 2016-2017 Sum 21.000.000,- Referanse Arne Rønning (Ciens AS) Tlf: 90 59…

mar - 15
2018

Verdensparken del 3

Opparbeidelse av parkanlegg. Steinarbeider. Beplantning. Lekeaparater Oppdragsgiver Oslo Kommune BYM Utført 2015-2016 Sum 8.500.000,- Referanse Christer Karlsson. Tlf: 41 67 11 41