Dronningensgate

jan - 17
2020

Dronningensgate

Totalopparbeidelse av hele Dronningensgate i forbindelse med bilfritt byliv.
800meter granittkantstein. 2000 m2 heller.
Sykkelparkering. Smågatestein.
Møblering og elektroentreprise.
Beplantning og bytrær

Oppdragsgiver Oslo BYM
Utført 2018-2019
Sum 18.000.000,-
Referanse Thor Øystein Rødal
45 23 72 39