Ekeberg skogpark

mar - 14
2018

Ekeberg skogpark

Opparbeidelse av park med dam.
Beplantning
Inkl VA arbeid.
Oppdragsgiver NCC Constructions
Utført 2013
Sum 8 000 000
Referanse