Forskningsparken

jun - 11
2018

Forskningsparken

Opparbeidelse av bekkedrag med dam.
Støpning av dekker. Støpning av terskler og murer.
Montering av granittelementer.
Beplantning.
Sykkelparkering, treningsapparater og gummidekker.
Oppdragsgiver Ciens AS, Oslo BYM, Oslo VAV
Utført 2016-2017
Sum 21.000.000,-
Referanse Arne Rønning (Ciens AS)
Tlf: 90 59 59 00