Nedre Foss Park

jun - 22
2018

Nedre Foss Park

Opparbeidelse av Nedre Foss Park, med samlet 14 000m2 rekrasjonsareale.
Massehåndtering.
Støpning av ulike dekker – Tre, asfalt, granitt og gummi/fallunderlag.
Etablering av plen, buskfelt og staudefelt.
Montering av granittelementer på dekker, murer, trapper og amfi.Møbleringsarbeid – Benker, sykkelparkering, rekkverk, lekeplassutstyr m.m.
Elektroentreprise – Grøfter, master og armaturer, samt effektbelysning.
Oppdragsgiver Oslo BYM
Utført 2015-2016
Sum 30.000.000,-
Referanse Ola Martinsen
Tlf: 97 67 22 29