IFI2, Universitetet i Oslo

jul - 03
2018

IFI2, Universitetet i Oslo

Utgraving av masse på henholdsvis 10 000m3
Bekkedrag og damareal inkl membran/geotekstil på 2200m2.
Plasstøping av pumpekum, 250m vann og pumpeledning.
Totalt forskalingsareal på 1900 m2 fordelt på dekker, ramper og vegger.
Etablering av plen og grasbakke på 10 000m2 inkl 3 års etableringsskjøtsel.
Levering og skjøtsel på 145 løvtrær, 1500 busker.
1500 m2 asfaltdekker
Møbleringsarbeider (benker, sykkelparkeringer, rekkverk, stålbro etc)
Oppdragsgiver Statsbygg
Utført 2009-2010
Sum 46.000.000,-
Referanse Lars Stenby,
Tlf: 95 80 79 92