Karl Johan

jul - 18
2018

Karl Johan

Total opparbeidelse av Karl Johan m/sidegater.
Totalt 17000m2 med granittdekker.
1500m kantstein/spesial elementer i granitt
Oppdragsgiver NCC, Oslo Kommune
Utført 2004-2005
Sum 11.000.000,-
Referanse Hans Kevin