Linderud Tbane

jan - 17
2020

Linderud Tbane

Opparbeidelse av gangvei i bratt skråning.
Masseutskiftning.
Montering av granittelementer. Belysning.
Rekkverksarbeid. Støping av trapper og murer

Oppdragsgiver Oslo BYM
Utført 2018
Sum 5.500.000,-
Referanse Katarina Young
977 05 311