Ormsund/Bekkelaget park

jan - 17
2020

Ormsund/Bekkelaget park

Opparbeidelse av spuntvegg med støpt såle og stålskjellet.
Oppfylling med 6000m3 masser. Opparbeidelse av stupetårn og brygge.
Opparbeidelse av parkouranlegg, sandvolleyballbane, bmx/pumptrack og ballbinge. Opparbeidelse av parkanlegg og grillplass
Montering av granittelementer. Beplantning

Oppdragsgiver Oslo HAV
Utført 2018-2019
Sum 25.000.000,-
Referanse Erling Jensen
480 89 831