Jonny Fauske, Byggleder for K701, Statsbygg

mar - 14
2018

Jonny Fauske, Byggleder for K701, Statsbygg

Arbeide ble utført meget tilfredsstillende og det ble et pent utenomhus anlegg som ble iht. landskapsarkitektens ønsker.