Sofienbergparken

mar - 15
2018

Sofienbergparken

Opparbeidelse av uteområde og parkanlegg.
Lekeapparater.
Stellebod iht våtromsnormen etc.
Opparbeidelse av gummidekker.
Steinarbeid.
Beplantning.
Oppdragsgiver Oslo Kommune Omsorgsbygg
Utført 2016
Sum 7.700.000,-
Referanse Kristoffer Nedal
Tlf: 93 04 45 79