Solheim Park

jan - 17
2020

Solheim Park

Totalprosjekt med prosjektering og utførelse i egenregi.
Opparbeidelse av parkanlegg.
Oppfylling med 3000m3 masser.
Opparbeidelse av parkouranlegg, volleyballbane, bmx/pumptrack, lekeplass og ballbane. Opparbeidelse av petanque bane.
Montering av granittelementer. Effektbelysning

Oppdragsgiver Lørenskog kommune
Utført 2018-2019
Sum 10.000.000,-
Referanse Samin Salehi