Sørli lekepark

jan - 17
2020

Sørli lekepark

Opparbeidelse av lekepark.
Masseutskiftning
Montering av granittelementer.
Beplantning og møblering.
Sykkelparkering, lekeapparater og gummidekker.

Oppdragsgiver Bydel gamle Oslo
Utført 2018
Sum 8.500.000,-
Referanse Berit Tønder Utvik
99 24 66 91