Verdensparken del 3

mar - 15
2018

Verdensparken del 3

Opparbeidelse av parkanlegg.
Steinarbeider.
Beplantning.
Lekeaparater
Oppdragsgiver Oslo Kommune BYM
Utført 2015-2016
Sum 8.500.000,-
Referanse Christer Karlsson.
Tlf: 41 67 11 41