Verdensparken del 1

jun - 26
2018

Verdensparken del 1

Mottaker av Oslo bys arkitekturpris 2017.
Opparbeidelse av bekkedrag med dam.
Støpning av dekker. Støpning av terskler og murer.
Montering av granittelementer både murer og dekker.Elektroentreprise – Grøfter, master, samt punkt og effektbelysning.
Beplantning av 6000m2 plen samt 1300m2 plante/buskfelt
Veggforskalinger ifm parkour.
Oppdragsgiver Oslo Kommune BYM
Utført 2012-2014
Sum 17.000.000,-
Referanse Christer Carlsson
Tlf: 41 67 11 41