Vevelstad veien, rundkjøring

mar - 15
2018

Vevelstad veien, rundkjøring

Prosjektet er en av hovedårene mellom Ski og Oslo. Det er også krysset til kollektiv trafikk/jernbane til Oslo. Her har vi da midt i mellom to kryss hevet veien en meter, samt skutt ut ca 7000 m3 med fjell som ligger ca 1 meter fra den trafikkerte veien. Vi har i hele perioden måtte holde veien åpen i minimum en retning, da med lysreguleringer, i rushtrafikken var det ikke mulig å bruke lys. Da ble det manuell dirigering fra kl 063 til 0900 samt fra kl 1500 til 1730, samtidig som. Gaten ble bygget med å flytte trafikken suksessivt fra side til side, det er også en kulvert som er skjøtet i begge ender da veien ble bygd opp. Dette gjorde slik at vi ikke hadde noe å gå på i forhold til breddeutvidelser. I den andre enden ligger et større boligfelt som også måtte ha tilgang til buss og bil til enhver tid. Dette da i en hovedgate som har en ÅDT på 12000
Oppdragsgiver Ski Kommune
Utført 2015-2016
Sum 19.100.000,-
Referanse Dang Nguyen
Tlf: 400 55 411